Home  >  Quốc Đinh  >   QĐ

Product code:QD

Họa sĩ NGUYỄN QUỐC ĐỊNH (1976)

  • Khánh Lộc – Cần Lộc – Hà Tĩnh
  • Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2008
  • Năm 2008: Triển lãm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật kỷ niệm 95 năm thành lập
  • 2009: Triển lãm Bienale lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2010: Triển lãm giới thiệu những bức tranh gốc mới tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2010
  • Năm 2011: Triển lãm Bienale lần thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • 2012: Triển lãm giới thiệu những bức tranh tự sáng tác mới tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2010